Investering & vergoedingen

Sessies met persoonlijke opdrachten en de mogelijkheid tot tussentijds contact

Vergoedingen door zorgverzekeraars mogelijk

Senior erkend coach & therapeut

Aangesloten bij CAT Vergoedbaar

Coachingstrajecten vergoed door de werkgever

Veel werkgevers stellen budget beschikbaar in het kader van persoonlijke ontwikkelingsplannen, scholings- of reintegratietrajecten.

De sessies die ik als coach & therapeut aanbied, kunnen eventueel gedeeltelijk vergoed worden vanuit het aanvullende pakket door de hieronder genoemde zorgverzekeraars.
N.B. controleer zelf jouw pakket!
Aangesloten bij CAT Vergoedbaar; CM2121-13-05-19
Behandelingen van Vergoedbare CAT-Therapeuten komen voor gedeeltelijke vergoeding in aanmerking vanuit het aanvullende pakket bij:
Zilveren Kruis, Avéro Achmea, FBTO, OZF, De Friesland Zorgverzekeraar, CZ, OHRA, CZdirect, Nationale Nederlanden Zorg, Menzis, PMA, Anderzorg, de drie Zorgkantoren Groningen Twente en Arnhem, Menzis Zorgaanbod (MEZ), ONVZ

Tarieven
Werkgever
De tarieven voor de werkgever vind je bij de trajecten zelf.
Particulieren
  • Intake; 99 euro 60 minuten
  • De basis: sessie 60 minuten; 99 euro, met persoonlijke opdrachten en de mogelijkheid tot tussentijds contact
  • Transformatiesessie 90 minuten; 149 euro, met innerlijk werk, energiewerk en/of hypnotherapie. En persoonlijke opdrachten met de mogelijkheid tot tussentijds contact.
  • Transformatiesessie 120 minuten; 198 euro, met innerlijk werk, energiewerk en/of hypnotherapie. En persoonlijke opdrachten met de mogelijkheid tot tussentijds contact.

    Coaches & therapeuten

  • Mentorsessie 90 minuten; 149 exclusief BTW met innerlijk werk, energiewerk en/of hypnotherapie. En persoonlijke opdrachten met de mogelijkheid tot tussentijds contact.
  • Mentorsessie 120 minuten; 198 exclusief BTW met innerlijk werk, energiewerk en/of hypnotherapie. En persoonlijke opdrachten met de mogelijkheid tot tussentijds contact.

N.B. mocht er iets tussenkomen, zeg dan uiterlijk 24 uur van tevoren de afspraak af. Anders worden er kosten in rekening gebracht.

 

CAT vergoedbaar therapeut & coach
Ik val als vergoedbare CAT-therapeut onder Wkkgz-klachtrecht en tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT) en ik beloof te handelen naar deze beroepscode. GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Hier vind je meer informatie over mijn klachtenregeling.