In het kader van therapie is in veel gevallen vergoeding vanuit de aanvullende verzekering mogelijk. Veel werkgevers hebben budget voor coaching bij werkstress.

In Leeuwarden dan al online.
Contact opnemen

Werkwijze

De eerste stap is altijd de introductiessie. In deze sessie is er aandacht voor doelen en bekijken we welk traject de juiste keuze voor jou is.

Je krijgt inzicht in jouw persoonlijke aandachtspunten en kunt na deze sessie beslissen of je verder wilt met een traject.

We bespreken of coaching dan al therapie of counseling geschikt voor jou is en overleggen het aantal sessies.

 

Ik doorloop met jouw het volledige proces, stap voor stap. In Leeuwarden dan al online

Uit ervaring weet ik dat je er met alleen sessies niet komt. Daarom ga je thuis aan de slag met aanvullende opdrachten, vragenlijsten of audio’s. Zodat jij stappen blijft zetten en tot een duurzame doorbraak komt. Daarnaast mag je bij vragen tussentijds contact met me opgeven. Hiervoor maak ik gebruik van een beveiligde online coachomgeving.

Tot slot wees gecommiteerd aan jouw doorbraak!

 Jouw investering

De kosten van een introductiesessie bedragen 99 euro. Deze kunnen in het kader van therapie vaak deels vanuit de aanvullende verzekering vergoed worden.

Therapie sessies

Veel zorgverzekeraars vergoeden deels de kosten vanuit de aanvullende verzekering vanwege mijn aansluiting bij CAT en RBCZ, in het kader van psychosociale therapie. Ik kan niet van iedere polis op de hoogte zijn, dus vraag dit na bij jouw verzekering. Jouw investering is 99 euro per 60 minuten, inclusief opdrachten & tussentijds contact  of 139 euro voor 90 minuten, inclusief opdrachten & tussentijds contact. 

Coaching

De investering wordt aangegeven bij de trajecten. Veel werkgevers stellen budget beschikbaar in het kader van persoonlijke ontwikkelingsplannen, scholings- of reintegratietrajecten.

Erkenning(en)
CK Psychosociaal Kwaliteitstherapeut, ik ben aangesloten bij CAT en RBCZ.

De meeste zorgverzekeraars vergoeden de kosten vanuit de aanvullende verzekering.

Prestatiecode(s)
Psychotherapie | 24500
Overige psychosociale therapie | 24504
Counseling | 24506

Op deze website vindt u informatie over de prestatiecodes N.B. u kunt hier geen rechten aan verlenen!

https://kwaliteitstherapeuten.nl/

N.B. er is geen quick fix.

Het gaat om jouw gezondheid, werkgeluk & levensvreugde.

Ik combineer coachgesprekken altijd met verdiepende werkvormen.
Zoals Voice Dialogue, energiewerk of hypnose of regressie.

Neem vooral contact op als je de diepte in wilt gaan.

Introductiesessie

Klaar voor de eerste stap

In Leeuwarden of online

Neem dan contact met me op voor een introductiesessie.

Tijdens de sessie wordt duidelijk welke invloed jouw hoogsensitiviteit op jou heeft en hoe jij een duurzame doorbraak kunt bereiken. Je krijgt jouw persoonlijke aandachtspunten helder en we bespreken jouw traject op maat.

Jouw investering is 99 euro.