Leer jouw innerlijke patronen herkennen

Voor een duurzame blijvend doorbraak
Contact opnemen?

Heb je last van oude patronen die je maar niet kunt doorbreken?

Kun je oude pijnen & angsten maar niet loslaten?

Vind je het lastig om “nee” te zeggen

Durf je niet te vragen wat je nodig hebt?

Ben je het zat om jezelf weg te cijferen?

Kies je eerst voor een ander en dan voor jezelf?

Heb je moeite met grenzen stellen?

Is jouw innerlijke criticus te groot?

 Onderliggende patronen komen vaak voort uit onze innerlijke stemmen dan al delen van onze persoonlijkheid. Deze ikken hebben een eigen wil, gedachten, gevoelens, wensen & bewustzijn. We kennen allemaal wel onze Innerlijke criticus.

Jouw innerlijke ikken

Voice Dialogue is een methode om in gesprek te komen met onze innerlijke stemmen. Deze behoren toe aan de verschillende delen van onze persoonlijkheid: onze ikken. Zij hebben ieder hun eigen manier van denken, voelen, gedrag en waarneming

Deze ikken zijn energiepatronen in ons,hebben een eigen wil, gedachten, gevoelens, wensen en bewustzijn.

Zoals;

het innerlijke kind, de beschermer/beheerser, de drammer, de  innerlijke criticus, de perfectionist, de behager .
Andere deelpersonen die zich in ons ontwikkelen zijn bijvoorbeeld de ouder-ikken, nl.: de innerlijke moeder en de innerlijke vader. Er zijn archetypen als: de zorgzame moeder ,de heks , de goede vader, de boze vader.
Verder zijn er de instinctieve energieën: agressie, jaloezie, seksualiteit, overlevingsdrang.

Deze ikken zorgen ervoor dat jij vanuit bepaalde patronen denkt of handelt. En kunnen ervoor zorgen dat jij stress ervaart, overspannen of burn-out raakt. Dan al juist je meer ruimte geven, sterker staat, veilger of gelukkiger voelt.  Voice dialogue is een zeer effectieve methode om tot een duurzame doorbraak te komen

 

 

 

Veel zorgverzekeraars vergoeden deels de kosten vanuit de aanvullende verzekering vanwege mijn aansluiting bij CAT en RBCZ, in het kader van psychosociale therapie of psychotherapie. Ik kan niet van iedere polis op de hoogte zijn, dus vraag dit na bij jouw verzekering.

 Als jij echt serieus in jezelf wilt investeren en gecommitteerd bent aan jouw proces, neem dan gerust contact met me op.

Rejection Sensitivity & de innerlijke criticus

Een veel voorkomend patroon bij HSP is afwijzingsgevoeligheid. Jouw innerlijk criticus is overactief.

Je angst voor afwijzing door schuld- & schaamtegevoelens is groter dan de wens om jouw grenzen te (h) erkennen en gewaardeerd te worden voor wie je bent. Je bent constant alert op een mogelijke afwijzing.

Door Rejection Sensitivity voel jij je in sociale relaties snel afgewezen, ben je er te veel mee bezig wat de ander van je vindt.

Of ben je bang dat je tekort schiet dan al door de mand valt. Je hebt de neiging tot pleasen, in de hoop dat je voldoet aan de verwachtingen van anderen. Doordat jij je onveilig voelt kom je vast te zitten in een gedachten – & gedragspatroon dat je ontzettend veel energie kost en veel stress bezorgt.

In de therapie of coaching ga je de angst doorbreken en weer stevig staan.

Het innerlijk kind aan het roer

Het komt vaak voordat het Innerlijk kind meer aanwezig is dan de volwassene. Dit is de reden waarom we ons als volwassenen in bepaalde opzichten gedragen als een kind: hulpeloos, machteloos, angstig en onzeker.Het kind kan zich namelijk niet staande houden in de volwassen wereld.

We gaan contact met het innerlijke kind maken en het alles geven wat het nodig heeft, zodat je als volwassene weer positief en sterk in het leven kunt staan.

Wat heeft het (innerlijke) kind nodig

  • de bevestiging dat je er mag zijn

  • de bevestiging dat je goed bent zoals je bent

  • de bevestiging dat het hebben en uiten van gevoelens goed is

  • de bevestiging dat je jezelf mag zijn zonder afgewezen te worden

  • de bevestiging dat je het waard bent om bemind te worden.

  • aandacht, warmte, bemoediging, etc.

Introductiesessie

Klaar voor de eerste stap

Neem dan contact met me op voor een introductiesessie.

Tijdens de sessie wordt duidelijk welke invloed jouw hoogsensitiviteit op jou heeft en hoe jij een duurzame doorbraak kunt bereiken. Je krijgt jouw persoonlijke aandachtspunten helder en we bespreken jouw traject op maat.

Jouw investering is 99 euro.